Ellingsrudrunden fra- og til Haraløkka på asfalt og grus….

18 november 2021. Ellingsrudrunden. Har ofte tatt denne mot klokka, men denne gangen skulle jeg tar riktig vei, med klokka. Det var litt kjølig og stedvis svært glatt, men det går greit. Jeg passerer i tur og orden Trasop, Hellerud, Haugerud kirke, Lindeberg og Ellingsrud før jeg krysser Munkebekken og følger Mariholtveien videre langs Ellingsrudelva. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top