Sandvika – Kjærlighetsstien – Grønsund …

Trim i arb.tiden eller Bevegelse i arbeidstiden (BIA) som det også kalles på kontoret. Heldige er vi som har en arbeidsgiver som tilrettelegger aktiviteter slik at flest mulig stimuleres til deltagelse. I utgangspunktet skal aktiviteter organiseres som gruppeaktiviteter der det er mulig, men etter en avklaring med nærmeste leder, kan trening med 1-2 timer per […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top