Østmarka; Elvågarunden og Sti ved lavvann…..

31 august 2021. Fra Haraløkka fulgte jeg turvei opp til Ulsrudvann og Østmarksetra før jeg fortsatte i lysløypa til Mariholtet. Det gikk litt tungt i starten, men bedre etter hvert.   Elvågademningen: Demningen som kom i 1964 deler Nord-Elvåga i to og frigjorde nordre del av vannet fra drikkevannsrestriksjonene. Veien på demningen knytter i dag […]

Østmarka; Hauktjernkløftene og Kroktjern…..

20 august 2021. Fra Haraløkka tok jeg umerket sti gjennom Nøklevannskogen fra Sørli gård til Korketrekkeren og lysløypa. Her svinger jeg til høyre, først over brua og så under brua før jeg fortsetter til Sarabråten.   Kongesignatur: Kong Olav besøkte Hauktjern i 1975 og skrev sin signatur på fjellveggen.   Dronningskaret: Den særegne kløfta som […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top