27 januar 2014 Østmarka – Haraløkka-Ekerud

27 januar

Skitur i Østmarka. Fra Haraløkka tok jeg løype opp fra grusbanen til Ulsrud og Østmarksetra. Fortsatte så i lysløype til Mariholtet og over demningen. Hadde ikke tatt med hodelykt denne gangen siden jeg skulle følge løypa videre mot Vallerud. Forholdene på denne siden av Elvåga var gode, og i flotte spor gikk det greit videre. Passerte Lintjern og skled ned bakken til Ekerud.

Lintjern   (gml: foto)

Her krysser jeg p-plassen og så langs veien forbi Bjørndal-Elvågaseter. Tar en naturløype fra Bjørndalsmyra hvor det er mye snø og dårlig med spor, men jeg følger denne forbi Igletjern og frem til lysløypa mellom Vallerud-Mariholtet.


Løype mellom Vallerud-Mariholtet, til høyre Elvågaveien til Deledalen  (gml: foto)

Tar så samme vei tilbake til Haraløkka som jeg kom. Det var nokså mange ute denne kvelden og særlig var det mange i Vallerudløypa som var i en svært god stand. All honør til løypemannskapene i Lørenskog.


 

Ca 21,4 km


24 januar 2014 Skitur i Nordmarka, Elveli-Hansemyr-Kikut


Møtte NK (Nils Kristian) på Sørkedalen landhandel for felles skitur. Vi hadde tatt oss fri denne dagen og skulle gå en tur fra Elveli. Vi skulle følge løype til Kikut over Hansemyr, for så å fortsette til Vesle Sandungen. Vi var litt usikre på hvor løypa startet, og spurte derfor en eldre dame som også skulle på skitur. Hun var ivrig og både fortalte om og viste oss på kart, den løypa vi hadde tenkt å følge. Hun forklarte at hun ventet en venninde, og at de skulle ta samme løype som oss. Vi ønsket dem god tur og ca kl 09.30 satte vi så avsted.

Langs elva fra Elveli

Vi krysset elva som anvist av damen, og straks var vi i løypa. Det var kjørt sport tidlig samme morgen, men med ca 2-3 cm nysnø i sporene, brøytet vi løypene og det gled dårlig. Vi fulgte elva et stykke før det begynte å stige og steg gjorde det. Den første biten var noen fiskebeinsbakker med litt stein og grus men, på skogsveien ble det bedre. Her var det fine lange diagonalbakker. Her i høyden var det nokså mye snø, og i det tette snøværet staket vi oss videre fremover til løypekryss på Hansemyr.


Mot løypekryss på Hansemyr
 

Vi fulgte løype mot Kikut fortsatte så videre til det neste løypekrysset. Her velger vi å ta til venstre mot Langlia og Vesle Sandungen. Løypa som nok var prepparert tidlig morgen, fulgte skogsvei og var foruten nysnø, helt ok. Etter ca 3 km  stanset imidlertid sporene ved Smedmyra og det var ikke kjørt spor videre. Vi hadde intet valg, og snudde for retur til forrige løypekryss. Tok så løype ned Tjuvdalen til Østre Fyllingen.


det var spor hit til Smedmyr, men ikke lenger

Her møtte vi to karer samt damen og hennes venninde, og vi lurte alle på om det var trygt å skli ut på Østre Fyllingen. Siden Skiforeningen hadde advart mot å krysse vann da det var usikker is, valgte vi å følge veien mellom Østre og Vestre Fyllingen. Det var kjørt med matte og det lå stedvis både stein og grus. Ved Fyllingen møtte vi løypebasen som kunne fortelle at det var usikker is ved land og at isen forøvrig varrierte i tykkelse. Det ble satt opp røde band for å sperre av løyper som gikk ut på isen.


Løypebasen skjekker isen ved land. ikke sikkeris
 

På Kikut bestemte vi oss for at forholdene ikke var så gode som forventet, og vi droppet derfor å gå videre til Vesle Sandungen. Vi tok derfor en lengre mat og drikke pause på Kikut. Her hilste vi på Tom Stensaker som også tok en matpause på Kikut.


Kikutstua
 

Fra Kikut tok vi naturløype mellom Bjørnsjøen og Østre Fyllingen. Her var det noe kronglete der vi skled over gress, lyng og røtter, men ellers greit. Jeg tenkte på de gangene jeg var her sammen med fatter`n da forholdene var omtrent som da. Den gang var det heller ikke spor, og løyper ble tråkket opp av de som gikk den veien. Slik var det i marka den gangen.

Vi fortsatte så opp forbi Åbortjern, Sulutjern og Appelsinhaugen til løypekryss ved Kobberhaughytta. Her valgte vi å ta til høyre, en naturløype som nok ikke var kjørt på en stund, men hvor det var spor fra en som hadde gått føre oss denne dagen. Vi fulgte sporene til Motjern og Finnerud.


Motjern


Finnerud

Fra Finnerud og ned til Elveli hadde vi fått høre at dette kunne være både en morsom og en krevende tur, der det gikk bratt nedover i en for dagen ikke prepparet løype. Med ca 10-12 cm nysnø, så vi ikke underlaget og det ble nok noe “steinslip” innen vi var tilbake på p-plassen ved Elveli. Det ble ikke helt den turen vi hadde tenkt oss, men en tur som minnet mest om da vi var små og “vaset” rundt for å lage spor. Uansett, hadde vi vært ute i ca 4 timer og sett masse flott natur.

 

 

Ca 26 km


20 januar 2014 Østmarka – Deledalen


Siden isen på Nøklevann ikke var trygg, valgte jeg oppkjørt løype fra grusbanen til Ulsrud og Østmarksetra. Tok så lysløpa videre til Sarabråten og Mariholtet. Det var stort sett greie forhold, men stedvis var det noe grus/stein og slitt i bakkene. Fra Mariholtet krysset jeg demningen og forsatte så utover til Deledalen på Elvågaveien. Her var forholdene bedre og i skinnet fra lykta, nøyt jeg stillheten der jeg gled fremover. I Deledalen ser jeg at noen har tatt sjansen på å skli ned skrenten og ut på Nord-Elvåga.


Elvågaveien – Deledalen    (gml: foto)
 

Den sjansen tar ikke jeg, og snur her for retur samme vei. Vel tilbake i lysløypa mellom Vallerud og Mariholtet, synes jeg det var rart å ikke møte noen i Deledalen, men trolig var jeg tidlig ute. Jeg krysset demningen, passerte Mariholtet og satte så kursen mot Haraløkka via Sarabråten. Mellom Sleppa og Sarabråten hilser jeg på karene i Rustad IL som driver staketrening på dette strekket.

Jeg sklir forsiktig ned fra Sarabråten og staker så videre rundt vannet til Korketrekkeren. Fra Østmarksetra setter jeg på lyset før jeg sklir forbi Ulsrud og ned til grusbanen på Haraløkka. En flott kveldstur i marka der forholdene varierte, men Elvågaveien var bra.


Haraløkka  (gml: foto)

 

Ca 17,4 km


17 januar 2014 Sørlihavna – Badstudalen – Morterudvann


Det snør, det snør tidelibom

det er det det gjør…. og, så kom snøen til Østmarka.

 

Om det ikke er kommet så mye snø enda, så er det ok skiføre på skogsveiene. Etter å ha fått tips fra Øivind om at det var satt spor fra Sørlihavna til Losby og videre, bestemte jeg meg for å prøve dette og reiste til Sørlihavna i Lørenskog. Noe særlig prepping av skiene siden sist hadde jeg ikke gjort, men med minus 3-5 og tør snø, burde det holde med noen lag blå ekstra.

 

Fra Sørlihavna fulgte jeg Losbylinja innover mot Losby og Mønevann. Det var litt lite snø enkelte steder der gresstustene stakk opp, men ellers ok og det gikk greit inn til Losby.

 


Losbylinja fra Sørlihavna til Losby

 

Her krysset jeg Losbyelva, passerte Østmork og så videre på Østveien til Djupdalsgrysset og Geitsjøen. Det var nokså trått og det gled dårlig, men uansett var det fine forhold på veien og sporene var gode. Fra Geitsjøen fortsatte jeg opp Badstudalen til Nedre Setertjern. Siden det ikke var kjørt spor videre, snudde jeg her for retur samme vei.

 


Badstudalen – Setertjerna

 

Litt før Geitsjøen, tok jeg til venstre og fulgte så Østveien frem til Morterudvannet og Morterudkoia.

 

Morterudvann ligger i den østlige delen av Losbyvassdraget, i Rælingen kommune. Vannet har hovedsakelig tilsig fra øst og er demmet opp ved utløpet i vest. Ved dammen ligger Morterudkoia som er en gammel koie for skogsarbeidere, og hit går det vei (Østveien) fra Losby. Bekken ned til Geitsjøen danner grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune”

 


Morterudkoia ved Morterudvann

 

Etter å ha tatt et foto av både koia og dammen, satte jeg så kursen tilbake mot Badstudalen og Geitsjøen. Her i fra, fulgte jeg samme vei tilbake som jeg hadde kommet. Det var stort sett greie forhold, men litt mer snø hadde ikke vært å forakte. 

 

 

Ca 20,5 km


13 januar 2014 Østmarka – Haukåsen


Med staver, joggesko og hodelykt, møtte jeg Einar på Haraløkka for felles tur. Planen var en tur- retur til Branntårnet (Haukåsen) via Mariholtet. Med ca 10-11 minus og litt vind, ble det nokså kaldt men, vi frøys ikke. Underlaget på grusveien med 1-3 cm snø, var ok og det var ikke glatt. Fra veikryss ved Mariholtet, ble det skigang og elghufs hele veien opp til tårnet.


løype- og sti kryss på Haukåsen         (gml: foto)

Med den snøen som var kommet, var veien godt nok opplyst og vi brukte ikke lykta. Fra krysset ved Mariholtet, fulgte vi veien tilbake til Sleppa. Her tok vi til venstre og fortsatte så langs denne forbi Katisa til Rustadsaga. Ved Ødegårdsletta hilste vi Rustad IL`s yngre generasjon før vi møtte den eldre ved Rustadsaga. Vi gikk opp Rustadsagabakken, så over Skredderløkka og tilbake til Haraløkka. Avsluttet med stigningsløp den siste biten.


Branntårnet – Haukåsen   (gml:foto)

Ca 16,4 km

 

1:54

9 januar 2014 Landevei – Nesøya rundt


Trim i arb.tiden. Fra Sandvika og forbi Storsenteret, så langs Drammensveien til Slependkrysset. Her tar jeg Nesøyveien over brua, for en runde på Nesøya.


over brua og ut på Nesøya

En runde er ca 7 km og jeg tenkte at om jeg klarte dette på 40 min eller bedre, så ville det være bra. Runden er krevende og det er nokså kupert, men det går greit. Vel tilbake på brua, viste klokka 39 min. 


veikryss på Nesøya. Til venstre mot Brønnøya

Var fornøyd med runden og returnerte så til Sandvika og Skattens hus, samme vei som jeg kom.

 

Ca 13 km

 

1:136 januar 2014 Østmarka – Mariholtet


Møtte Einar på Haraløkka p-plass for felles tur. Vi tok grusveien til Rustadsaga og Stallerud, så grusvei videre forbi Skullerud skole til Skraperudtjern. Det hadde sluddet og regnet tidligere på dagen så det var nokså sølete, men ellers greit da det ikke var glatt noen steder. Fra Skraperudtjernet fulgte vi lysløype til Mariholtet via Fjellstad og Sleppa. Fra toppen av bakken etter Hestehullet og videre, lå det ca 1-2 cm snø som gjorde underlaget behagelig å løpe på.


Mariholtet   (gml foto)

Fra Mariholtet fulgte vi delvis samme vei tilbake, men tok til høyre ved Sleppa mot Sarabråten. Gikk opp Korketrekkeren i “blinde” siden løypa for anledningen var uten lys, og så tilbake til Haraløkka.

 

Ca 13,7 km

 

1:38


4 januar 2014 Skitur i Maura – Nordåsen


Terje (nabo) og jeg var begge lystne på en skitur og var nå enige om en dagstur til Sjusjøen, så etter å ha vært en tur i smøreboden fredag kveld, var både jeg og utstyr klar for morgendagens tur. Smøretips og turforslag hadde jeg fått fra Frode.

 


Smørebod i garasjen

Med dette klart, gikk jeg opp til Terje for å avtale kjøring og avgangstid osv,. Han kunne opplyse at han hadde fått en mail fra tidl. nabo (Terje), som også hadde lyst til å være med. Vedlagt mail fulgte link fra Nordåsen Skisenter  Her: , som han ba oss vurdere. Etter å ha sjekket link fra Nordåsen Skisenter i Maura, bestemte vi oss for at vi heller skulle dra dit. Med kun 1 times kjøring, trengte vi heller ikke å starte i “otta”.

Vi reiste ca kl 08.30 og en snau time senere var vi i Maura og på vei opp til Nordåsen Skisenter. Ved veibom var det slik at man måtte betale kr 40 fra mobil ved å sende reg.nr, og så vente på kviteringsmelding. Problemet var imidlertid at det her ikke var dekning, og da det begynte å “hope” seg opp med biler, var vi nødt til å kjøre videre. Det skal nevnes at vi fikk kviteringsmelding da vi passerte OSL på vei hjem.

 

 


Vi parkerte på en stor fin p-plass og foreløpig var det godt med plasser.

 

Etter å ha lagt på noen lag med VR70, var vi så klare for tur. Løypa var ikke vanskelig å finne der den lå rett ved p-plassen, og så var vi i gang.

 


I den våte snøen satt imidlertid skiene dårlig, og etter ca 200-300 m ville Terje N. og Terje B., legge på klister.

 

Jeg valgte å droppe omsmøring og skøytet der det var nødvendig. Vi passerte Dalstjern og kom så frem til et løypekryss ved en bom. Var litt i tvil om hvilke vei vi skulle velge, men valgte å ta venstre. Forholdene ble vesentlig bedre ettersom vi kom høyere og nå satt også skiene godt.

 


Fra bom og videre var det gode forhold

 

I neste løypekryss tok vi til høyre mot Dalssætra og Sjuputtane. I lange slake diagonalbakker passerer vi Dalssætra og så frem til Sjuputtane der løypa endte. Det var ikke kjørt spor videre til Marifjell.

 


3 fornøyde karer på Sjuputtane

 

Etter en drikkepause samt et foto, snur vi for retur til forrige løypekryss. Det går raskt tilbake da det stort sett er utforkjøring hele veien. Vi møtte også løypemaskinen som var på vei opp, og i nysatte spor seilte vi ned til løypekrysset.

 

Her tar vi til høyre og igjen stiger løypa men, ikke verre enn at vi går diagonalt og med gode ski, nyter vi hvert stavtak.

 


Mot Kjønstadsætra

 


Straks etter er vi oppe ved Kjønstadsætra og nytt løypekryss.

 

Etter å ha forhørt oss om videre vei, så valgte vi en naturløype som etter 200-300 m førte frem til skogsvei og prepparerte løyper. Det gikk nå stadig nedover og i god fart passerte vi Honsjøen og Honsjøstua. I neste kryss holdt vi til høyre og så var vi i lysløypa og tilbake på p-plassen.


Det var nå mange flere biler på plassen.

Etter å ha skiftet til noe tørt, oppsummerte vi med at dette hadde vært en flott tur i et flott område. Forholdene var overraskende gode tross været, og at dette nok var et sted vi kommer til å prøve igjen. Det ble ikke lange turen i antall km, men en flott første skitur var det uansett.

 

 

Ca 13,5 km

<<se Skiforeningens føremelding for Romeriksåsen – Nannestad>>30 desember 2013 Østmarka – Trollvann


Med joggesko og hodelykt, var jeg klar får årets siste tur i Østmarka. Jeg fulgte Bølerlia til Nøklevann skole, så ned skolebakken til Rustadsaga og videre langs Generalen til Skullerud og Plantasjen. Det var ikke kaldt, men med yr og regn ble det stedvis svært glatt. Jeg tok grusveien opp til Vannverket og lysløype videre mot Grønmo. I krysset ved golfbanen, fikk jeg imidlertid bruk for hodelykta da løypa videre var mørklagt.


Grønmo p-plass   (gml. foto)

Fra Grønmo p-plass tok jeg grusvei videre mot Trollvann. Yr og regn hadde nå blitt til snø og i lett snøvær passerte jeg Langråten og Sølvdobla. Jeg fulgte veien videre til Trollvann og litt forbi vannet til der veien stopper.


Trollvann  (gml. foto)

Jeg snur her, og returnerer samme vei som jeg kom. Siden omgivelsene ble borte i mørket, var det en fin opplevelse å løpe med hodelykt. Det var som å følge en lang korridor. 

Ca 15,1 km

1 t 34 min

Ca 1204,2 km  (1221,6 km i 2012)

I løpet av 2013 har jeg løpt nesten like mye som i 2012,  det skiller kun noen få kilometre. Har vært med på flere løp og mange flotte turer i Østmarka og andre steder. Lørenskog halvmaraton er nok det løpet jeg er mest fornøyd med, men ny pers i UVR er jeg også godt fornøyd med.

 

Turogtrening har også fått egen FB-side.

Følg eller lik gjerne denne på

facebook.com/turogtrening

 

med hilsen