Østmarka; Stiløping på barfrost …

17 november 2023. Trim i arb.tiden med stiløping på barfrost i Østmarka … se bilder   Annonsørinnhold Nettbutikkene tømmer lageret: 99 kroner for tights nå Fra Ødegården ved grustaket tar jeg inn Plankeveien   Etter å ha fulgt Karl XIIs vei til Øgårdsmåsan og blåsti videre svinger jeg ned til Langvann. Her har beveren satt […]

Rustadfeltet og Østensjøvannet rundt …

13 november 2023. Fra Haraløkka tok Einar og jeg grusvei til Rustadsaga og Skullerud skole før vi fortsatt på gangvei mot Rustadfeltet. Planen var å løpe rundt Østensjøvannet og Rustadfeltet som i et åttetall. Og som planlagt så gjort.   Annonsørinnhold Nettbutikkene tømmer lageret: 99 kroner for tights nå Rustadfeltet idrettsplass. Vi krysser under Østensjøveien […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top