Drøbak i Frogn kommune….

Midt mellom Moss og Oslo der Oslofjorden er på sitt smaleste ligger Drøbak –  en idyllisk “perle” i Frogn kommune. Drøbak er en tidligere kjøpstad, nå by på østsiden av Drøbaksundet. Drøbak er adm.senter i Frogn kommune i Akershus, og hadde 13 409 innbyggere per 1.januar 2017. Drøbak fikk i 1842 kjøpstadsrettigheter og ble dermed en […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top