Østmarka; Lutvann en Perle i Østmarka….

  Lutvann (et) som ligger like øst for Haugerud er det øverste vannet i Ljanselvvassdraget og ligger 205 moh. Vannet ble oppdemmet 3 m i sørenden i 1914. Drikkevann ble tatt direkte fra Lutvann fra 1918 til 1977 via tunnel i nordenden. Vannet fikk senere drikkevannsrestriksjoner fordi det renner ut i Nøklevann som var drikkevann […]

Nordmarkstraveren 2019

Nordmarkstraveren 2019. En real skogstur fra Stryken til Sognsvann som er blitt en favoritt. Men aldri har jeg vært så usikker før et løp som det jeg var nå.   På grunn av et kranglete kne var det “så som så” med treningsgrunnlaget. For å spare kneet mest mulig, hadde jeg bl.a. stått over høstsesongen […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top