Bærum; Kolsås rundt medsols …

21 desember 2022.  Foruten at jeg hadde fullført Sportsmandens virtuelle jubileumsløp på 5 km og 10 km (se egen sak på Sportsmanden) skulle jeg ta en siste innspurt ad. julekalenderløpet der formålet er å samle flest mulig kilometer, enten man går eller løper til 24 desember. Og siden mitt mål er 100 km eller mer, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top