Østmarka; Ødegården

Ødegården – Østmarka Ødegården ligger langs veien mellom Rustadsaga og Gullsmeden. Navnet tyder på at plassen første gang ble ryddet allerede før svartedauen (1350), og senere tatt opp igjen etter å ha vært fraflyttet. Andreas Hansen flyttet fra Bremsrud til Ødegården i 1892. Tre generasjoner senere finner man Mary og Reidar Sørensen (1917 – 1986) på […]

Østmarka; Smalvannsmåsan

Smalvannsmåsan – myr nord for Smalvann. Ligger ved blåsti mellom to “gamle” skiløyper – Trolldalen og Gudbrandsdalen rett sør for Breidåsen #østmarka #oslomarka #friluftsliv   0 kommentarer Annonsørinnhold 100 gode julegavetips til han som (tror) har alt

Østmarka; Hauktjern

Hauktjern; vann øst for Nøklevann/Sarabråten. Bratte stup og karakteristiske klippeformasjoner gjør området rundt vannet til en turistattraksjon. Blåmerket sti går gjennom Hauktjernskløftene som også går under navnet Dronningskaret. Den store fjellblokka utenfor kløfta kalles Haukenebbet. Helt siden 1800-tallet har klippeveggen fristet de med sans for klatresporten, og fra 1990-tallet har aktiviteten her vært meget stor. […]

Oslomarka; Sognsvann

Sognsvann er en innsjø i Oslomarka rett nord for Oslo. Sognsvann var drikkevann for Oslo fra 1876 til 1967. Ved sørenden ligger Sognsvann gård, anlagt på endemorenen etter siste istid, da havnivået nådde nesten helt opp til det som nå er Sognsvann. Vannet ligger i et populært turområde, og ved vannet er det ypperlig for […]

Østmarka; Mariholtet

Mariholtet; serveringssted vest for Fri-Elvåga. Er et sentralt veikryss for veiene mot Oppsal/Skullerud, Ellingsrud, Haukåsen og over demningen mot Losby/Vallerud. Gamlestua, som fortsatt er rød, står sør for der Mariholtet ligger i dag og disponeres av Bymiljøetaten. Fra 1965 til nybygget ble åpnet i 1971 ble det drevet servering i regi av Oppsal Idrettsforening i […]

Milorghula ved Smalvann

Her hadde <<milorgområdet 13130>> ett av sine våpenlager. Oppunder taket i hulen lå en smal hylle, stor nok til en del utsyr. Hula er mer enn 3 m dyp og har flere innganger. Stedet var også mobiliseringsplass for gruppa. Og her ble det ppbevart maskinpistoler, ammunisjon, sprengstoff og hjemmelagede håndgranater, samt annet utstyr som kunne […]

Østmarka; Sagstua – Skullerud

Sagstua var opprinnelig sagmesterbolig på Skullerud i Oslo. Den sto ved Sagdammen, som hadde blitt konstruert for å gi nok vannkraft til ei sag. Huset som ble oppført på slutten av 1800-tallet, brant i 1999, men det ble senere restaurert og eies nå av Oslo Kommune. Sagstua var en del av av Sagløkka, som bl.a. […]

Lauvtjern

Lauvtjern; tjern mellom Puttåsen og Haukåsen. Omkring 1930 kjøpte en del karer, alle med tilknytning til Vålerenga idrettsforening, hytta som ligger nærmest vannet. Det ligger to hytter ved nordenden av vannet og den øverste av disse, tilhører Bryn KFUM. Ved hyttene lå det tidligere en hoppbakke. Fakta; Østmarka fra A til Å #østmarka #oslomarka Annonsørinnhold […]

Skyttenbrua – El Paso

Skyttenbrua; bru midt i sundet mellom Nord- og Sør-Elvåga som måtte bygges da vannstanden i Elvåga-vannene ble hevet i 1964, slik at de to vannene ble ett. Brua ble betegnet av friluftsungdommen på 1960- og 70-tallet med det spanske ordet for passasje, overgangssted; << El Paso>>. fakta: Østmarka fra A til Å Annonsørinnhold Test: – […]

Østmarka; Haukåsen – Branntårnet

Her på Haukåsen står radaren for sivil luftfart bygd av Luftfartsverket i 1964. kuppelen som kalles soppen, golfballen, eller Branntårnet, kan sees fra store deler av Oslo og Akershus. Det var brannvakt i tårnet  til utpå 1970-tallet, men etter at  fly tok over brannovervåkningen, har det unntaksvis, som tørkesommeren 1992, vært vakt i tårnet. Branntårnet […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top