Østmarka; Ødegården


Ødegården – Østmarka

Ødegården ligger langs veien mellom Rustadsaga og Gullsmeden. Navnet tyder på at plassen første gang ble ryddet allerede før svartedauen (1350), og senere tatt opp igjen etter å ha vært fraflyttet. Andreas Hansen flyttet fra Bremsrud til Ødegården i 1892. Tre generasjoner senere finner man Mary og Reidar Sørensen (1917 – 1986) på plassen. Reidar var oldebarnet til Andreas og jobbet som oppsynsmann i skogen og var også en aktiv motstandsmann under krigen.Paret bodde her fram til 1974 og åpnet sitt hjem for ungdom fra de nærliggende drabantbyene.

Vinter på Ødegården – østmarka

Ødegården har vært eid av Oslo Kommune fra 1897, og kommunen gjorde en betydelig restaurering av våningshuset i 1980 – årene. Det er fortsatt fastboende på Ødegården.

Fakta: Østmarka fra A til Å

#østmarka #oslomarka #ødegården #kjentimarka

Østmarka; Hauktjern

Hauktjern; vann øst for Nøklevann/Sarabråten. Bratte stup og karakteristiske klippeformasjoner gjør området rundt vannet til en turistattraksjon. Blåmerket sti går gjennom Hauktjernskløftene som også går under navnet Dronningskaret. Den store fjellblokka utenfor kløfta kalles Haukenebbet.

Helt siden 1800-tallet har klippeveggen fristet de med sans for klatresporten, og fra 1990-tallet har aktiviteten her vært meget stor. Hauktjern blir regnet blant de større klatrefeltene i Østlandsområdet og har utallige ruter som både ligger nær stien og mer utilgjengelig.

Kong Olav besøkte stedet under en rundtur i Østmarka i 1975. Han hadde lunsj ved klippeområdet og skrev sin signatur i fjellet. Denne ble senere hogd inn.

Fakta: Østmarka fra A til Å

#østmarka #oslomarka #friluftsliv #lake

 

 

 

Oslomarka; Sognsvann


Sognsvann er en innsjø i Oslomarka rett nord for Oslo. Sognsvann var drikkevann for Oslo fra 1876 til 1967. Ved sørenden ligger Sognsvann gård, anlagt på endemorenen etter siste istid, da havnivået nådde nesten helt opp til det som nå er Sognsvann. Vannet ligger i et populært turområde, og ved vannet er det ypperlig for grilling, bading, strand Volleyball og annen lek og moro. Det er 4 godkjente bålplasser rundt vannet.

Sognsvann er også ideell til trening og jogging, løypa er 3 258 meter lang. Bl.a. arrangeres et ukentlig løp i sommerhalvåret – Sognsvann rundt, medsols (SRM).

Foruten at det er en stor gratis p-plass for de som velger bilen, går det også t-bane fra sentrum til Sognsvann.

#oslomarka #nordmarka #sognsvann #friluftsliv

Østmarka; Mariholtet


Mariholtet; serveringssted vest for Fri-Elvåga. Er et sentralt veikryss for veiene mot Oppsal/Skullerud, Ellingsrud, Haukåsen og over demningen mot Losby/Vallerud. Gamlestua, som fortsatt er rød, står sør for der Mariholtet ligger i dag og disponeres av Bymiljøetaten. Fra 1965 til nybygget ble åpnet i 1971 ble det drevet servering i regi av Oppsal Idrettsforening i den lille stua. I 1971 stod det nye Mariholtet ferdig med stor kafeteria og bolig for stedets bestyrerfamilie. Eier er Oslo Kommune.

www.mariholtet.no

fakta; Østmarka fra A til Å

Milorghula ved Smalvann


Her hadde <<milorgområdet 13130>> ett av sine våpenlager. Oppunder taket i hulen lå en smal hylle, stor nok til en del utsyr. Hula er mer enn 3 m dyp og har flere innganger. Stedet var også mobiliseringsplass for gruppa. Og her ble det ppbevart maskinpistoler, ammunisjon, sprengstoff og hjemmelagede håndgranater, samt annet utstyr som kunne være godt å ha. Hula ligger langs den historiske vandreruten “Flyktningeruten” også kalt “Timian ruten”. Det var Terje Diesen områdeleder i milorggruppa, som kom over stedet en gang i 1941. Men, det var ikke før i 1943 at arbeidet kom ordentlig i gang og de fikk behov for å oppbevare utstyr her. Hula ble aldri funnet av tyskerne og ble benyttet helt til krigens slutt.

Fakta: Søndre Aker Historielags Årbok for 1986

og Østmarka fra A til Å

 

 

 

 

Østmarka; Sagstua – Skullerud


Sagstua var opprinnelig sagmesterbolig på Skullerud i Oslo. Den sto ved Sagdammen, som hadde blitt konstruert for å gi nok vannkraft til ei sag. Huset som ble oppført på slutten av 1800-tallet, brant i 1999, men det ble senere restaurert og eies nå av Oslo Kommune. Sagstua var en del av av Sagløkka, som bl.a. omfattet parkeringsplassen ved Skullerudkrysset og Sagdammen.

 

Lauvtjern


Lauvtjern; tjern mellom Puttåsen og Haukåsen. Omkring 1930 kjøpte en del karer, alle med tilknytning til Vålerenga idrettsforening, hytta som ligger nærmest vannet. Det ligger to hytter ved nordenden av vannet og den øverste av disse, tilhører Bryn KFUM. Ved hyttene lå det tidligere en hoppbakke.

Fakta; Østmarka fra A til Å

#østmarka #oslomarka

Skyttenbrua – El Paso

Skyttenbrua; bru midt i sundet mellom Nord- og Sør-Elvåga som måtte bygges da vannstanden i Elvåga-vannene ble hevet i 1964, slik at de to vannene ble ett. Brua ble betegnet av friluftsungdommen på 1960- og 70-tallet med det spanske ordet for passasje, overgangssted; << El Paso>>.

fakta: Østmarka fra A til Å

#østmarka #oslomarka

Østmarka; Haukåsen – Branntårnet


Her på Haukåsen står radaren for sivil luftfart bygd av Luftfartsverket i 1964. kuppelen som kalles soppen, golfballen, eller Branntårnet, kan sees fra store deler av Oslo og Akershus. Det var brannvakt i tårnet  til utpå 1970-tallet, men etter at  fly tok over brannovervåkningen, har det unntaksvis, som tørkesommeren 1992, vært vakt i tårnet. Branntårnet som markatraverne sier, er også et populært mål for turer osv.

#østmarka #friluftsliv

Fakta: Østmarka fra A til Å