Østmarka; Elvågarunden og Sti ved lavvann…..

31 august 2021. Fra Haraløkka fulgte jeg turvei opp til Ulsrudvann og Østmarksetra før jeg fortsatte i lysløypa til Mariholtet. Det gikk litt tungt i starten, men bedre etter hvert.   Elvågademningen: Demningen som kom i 1964 deler Nord-Elvåga i to og frigjorde nordre del av vannet fra drikkevannsrestriksjonene. Veien på demningen knytter i dag […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top