Østmarka; En rundtur fra og til Haraløkka via 10 vann….

12.mai 2021. Østmarka <<de tusen sjøers land>> nåja, kanskje ikke så mange, men jammen er det mange vann, tjern, putter og kulper i Østmarka.

Jeg hadde planlagt en tidlig morgentur der jeg skulle innom minst 10 vann. En rundtur som kan betegnes som krevende da det var mange høydemetere både opp og ned, men også enkelte partier som var mindre krevende. Nå er jo uansett Østmarka med sitt kuperte terreng nokså krevende i utgangspunktet, men når det er vått, blir den ekstra krevende. Det gjelder uansett å være forsiktig.

 

Haraløkka Idrettsanlegg (gml: foto)

Jeg krysser over Haraløkka Idrettsanlegg før jeg fra klubbhuset til Bøler IF fulgte grusvei til Ulsrudvann og Østmarksetra. Da blir jo Ulsrudvann egentlig vann nr. 1, men denne gangen skulle Nøklevann bli det første vannet på runden siden planen var å avslutte med Ulsrudvann.

Jeg følger lysløypa fra Østmarksetra og videre innover forbi Korketrekkeren (først over så under) før jeg kommer til Nøklevann som da er vann nr 1 på runden. Jeg følger lysløypa rundt til Sarabråten.

 

Vann nr.1, Nøklevann

(Se mer om Nøklevann, det tredje største vannet i Østmarka HER.)

 

Fra Sarabråten kunne jeg ha tatt Hauktjern som neste vann, men jeg velger å fortsette i lysløypa til Sleppa og Hestehullet før jeg etter Kavlebrudalen tar en umerket sti ut til høyre. Det er ikke langt bort til Igletjern, ca 200 m., men terrenget er fint og man løper på sti som er omgitt av et mosegrønt teppe. Herlig.

 

Av flere vann og tjern i Østmarka med samme navn, er Ingletjern som ligger vest for Mariholtet og sør for veien, den av de fire Igletjern som ligger nærmest Haraløkka. Vannet har naturlig avløp gjennom bekk til Fri-Elvåga, men er nå demmet opp og ført i tunnel til drikkevannsdelen av Elvåga sør for demningen for å øke vannmengden her.

Etter å ha vært innom vann nr. 2, returnerer jeg tilbake til lysløypa som jeg følger videre til veikryss på oversiden av Mariholtet. Her svinger jeg til venstre inn Hukåsevien og straks etter dukker vann nr.3 opp. Mariholtputten er et lite vann som ligger langs veien fra Mariholtet mot Branntårnet på Haukåsen.

 

Mariholtputten har naturlig utløp i bekk til Fri-Elvåga, men for å øke vannmengden i drikkevannsdelen av Elvåga er vannet herfra nå ført tunnel til sørsiden av demningen i Elvåga. Vannet ble tidligere kalt svartputten.

Jeg løper rolig forbi vannet og inn i svingen der stigningene begynner. Det er nokså bratt og jeg går det meste av veien videre. Jeg var litt spent på om det fortsatt lå litt snø i veien, men denne var nå delvis borte. Kun litt snø i grøftekanten.

Jeg forlater Haukåsveien og tar blå sti over Lille Haukåsen. Det er stedvis veldig vått og det er ikke til å unngå å bli bløt på bena, men så lenge man ikke fryser osv., er alt ok. Jeg følger blå sti videre som er både kronglete og vanskelig når underlaget er så vått som nå, men det går greit og vann nr. 4 dukker opp.

 

Hauktjern er et vann øst for Nøklevann/Sarabråten. Bratte stup og karakteristiske klippeformasjoner gjør området rundt vannet til en turistattraksjon. Blåmerket sti går gjennom Hauktjernkløftene som også går under navnet Dronningskaret. Hauktjern blir regnet blant de større klatrefeltene i Østlandsområdet og har utallige ruter som både ligger nær stien og mer utilgjengelig. Kong Olav besøkte stedet under en rundtur i Østmarka i 1975.

 

Donsbautaen (Speiderstøtta) ligger sørvest for Hauktjern, ved stien fra Sarabråten. Bautaen ble avduket i juni 1955 med 300 speidere og tidligere speidere til stede, sammen med representanter for Dons-familien.

 

 

Jeg dropper blå sti gjennom Dronningskaret og velger heller en for dagen tryggere sti på oversiden av Hauktjernkløftene. Her er forholdene bedre og det går greit å løpe videre på sti nordover mot Kroktjern via <<Sparrow hulen>>.

 

Se mer om Sparrow hulen HER:

Jeg følger blå sti nordover et stykke før jeg fra sti- og løype kryss sørøst for Kroktjern tar blå sti til venstre mot Kroktjern, vann nr.5.

 

Kroktjern ligger mellom Lutvann og Haukåsen, ca. 280 moh. Tunnelen fra vestsiden av vannet ble laget i 1947 for å lede vann mot Lutvann i stedet for mot Hauktjern som er det naturlige avløpet fra Kroktjern. I 1998 ble siste del av den kunstig anlagte bekken ned mot Lutvann endret som følge av lekkasjene til Romeriksporten. Tidligere endte bekken i selve vannet, mens det nå ble vedtatt at den skulle ha sitt utløp i Lutvannsbekken sør for vannet.

Etter ca.10 km er jeg halvveis i antall vann på runden tenkte jeg mens jeg fulgte blå sti over en kolle og ned skrenten til sti- og løype kryss i Lutdalen. Det var mye vann den siste biten, men lite å gjøre med og til lyden av sko som surklet for hvert steg fulgte jeg rød løype opp til sørenden av Lutvann.

 

Se mer om <<Dronningen>> av Østmarka som den også kalles HER.

 

Lutvann – vann nr. 6.

Jeg løper et stykke tilbake langs Lutvannsbekken før jeg krysser denne og fortsetter opp et steinet og bratt sti sørvest for Lutvann. Det regnet etter hver mer og mer og stien blir til en bekk, men vel oppe, går det greit videre frem til neste sti kryss. Her svinger jeg til venstre og straks bikker det ned en sleip og vanskelig sti ned til Rundtjern. Vel nede på grusen og i lysløypa var det behagelig å fortsette på denne til nordenden av vannet.

 

Rundtjern – vann nr. 7, ligger øst for Trasop. Vannet har vært et populært badevann, særlig for folk fra Hellerud og Trasop. På 1930-tallet ble det laget både brygger og et lite stupetårn og det ble lagt ut badeflåte. Freidig IL la til rette for å kunne ta svømmeknappen her. Drikkevannsrestriksjonene på grunn av avløpet til Nøklevann ble aldri håndhevet. Nordøst for vannet lå en 40-meters hoppbakke med oppbygd stillas. Bakken var stupbratt og uten avrundet overgang før sletta – så blir det da også fortalt om høy fall- og bruddprosent.

 

Fra nordenden av Rundtjern tar jeg blå sti over myra og videre til Solbergvann. Et idyllisk vann midt mellom Rundtjern og Skøyeputten. Vann nr. 8.

 

Vann øst for Oppsal, nordvest for nordenden av Nøklevann. Gikk tidligere under navnet Langtjern. Navnet Solbergvann kommer fra gården Solberg som på 17- og 1800-tallet lå under gården Østre Skøyen (som nå betegnes som Skøyen hovedgård).

Fra neste stikryss nordvest for Solbergvann velger jeg å ta blå sti rett frem. Dvs mot østsiden av Skøyenputten som blir mitt neste vann og nr. 9 på runden. Jeg har ikke tatt denne stien før, men den svinger brått mot høyre og straks etter er jeg i lysløypa fra Trasop og Oppsal. Jeg følger lysløypa ca. 50-100 m. før jeg tar umerket sti rett sørover mot Skøyenputten.

 

Vann øst for Oppsal, vest for Solbergvannet. Vannet var på 1800-tallet demmet opp i bekken mot nord for å sikre vannforsyningen til Bryn Mølle og senere kraftkilde til Eduard Fett & co/ Høyenhall fabrikker. Mølla fikk vann fra Østensjøvannet, som igjen fikk vann fra bl.a. Skøyenputten. En sti opp gjennom stupet øst for vannet kalles <<Sandrenna>>. Navnet på vannet kommer av at det lå i skogen til Skøyen gård (nå Nordre Skøyen hovedgård), en skogseiendom som strakte seg helt inn forbi Lutvann/Nøklevann.

Fra Nordenden av vannet løper jeg sørover et stykke mens jeg minnes den gang da jeg som liten, var nær ved å drukne da vi skulle fange froskeegg som vi skulle ha i et akvarium på skolen, Godlia skole. Morten og Per Harald fikk tak i armen og håret mitt i siste øyeblikk. Grøsser enda når jeg tenker på dette, men heldigvis, gikk dette bra.

Jeg følger en forholdsvis ny blå sti videre sørover til Østmarksetra og etter hvert Ulsrudvann som på denne runden er vann nr. 10.

 

Se mer om Ulsrudvannet HER:

 

Jeg velger å avslutte runden hvor jeg har vært innom 10 vann ved å løpe ned turvei til Haraløkka Idrettsplass og hjem den siste biten over løkka.

En herlig, men også en krevende tur som kan anbefales.

Ca 15 km

2:10

Tekst til bilder: Østmarka fra A til Å

Se tur på Strava HER:

 

Igletjern i Østmarka

 

Hauktjern i Østmarka
Blå sti mellom Hauktjern og Kroktjern ved Sparrow hulen i Østmarka

 

 

 

 

Hei! Turogtrening vil inneholde; tips- og forslag til tur, bilder, fotos, m.m., fra div turer - sommer og vinter i Østmarka og andre steder. Rapporter fra enkelte konkuranser vil også bli lagt ut på Turogtrening. Jeg håper at Turogtrening kan inspirere til at flere finner veien ut i marka. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Kategori, tja.....Friluftsliv, sport og mosjon, fritid, fotos m.m. Lokale idrettslag; Bøler IF, Rustad IL og Oppsal IF. Er medlem av Norges kuleste klubb, Team Sportsmanden. Sportsstuer i Østmarka; Sandbakken, Vangen, Skullerudstua, Rustadsaga, Mariholtet og Larsbråten. TUROGTRENING har egen FB-side :) Lik gjerne denne.
Posts created 1143

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top