Østmarka; Løkka (hestehagen) og Hullet (Holet, Hølet)……

Straks etter Rustadsaga kommer man til Løkka eller hestehagen som den også kalles.

 

Løkka: Husmannsplass sørøst for Rustadsaga. Opprinnelig plass under Rustad gård som en del av Hullet-plassen (Rustadhullet). På eiendommen står det nå to hus, et gammelt og ett nytt, og det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som eier plassen hvor det også er fastboende på begge steder.

 

Løkka – (hestehagen)
Veikryss ved Løkka

Fra Løkka mot Hullet.

 

Hullet (Holet, Hølet). To plasser øst for Skraperudtjern ved veikryss; Skullerudhullet og Rustadhullet. Rustadhullet (Nordhullet) lå nord for bekken og var i Rustads eie. Plassen er trolig tatt i bruk en gang midt på 1700-tallet, og opp gjennom 1800- og 1900-tallet har det bodd både husmenn og selveiere på plassene. På Rustadhullet bodde fra 1904 Knut og Minda Pedersen med hele ni barn.De fikk tilbud om å kjøpe plassen for 4000 kroner, men hadde ikke råd og forble leietakere.

 

Det hvite huset som står på plassen i dag ble bygd i 1919. Her ble det som på mange andre plasser drevet enkel servering til turfolket en periode, og i mellomkrigstiden var flere av sagmannskapet fra Rustadsaga innlosjert her. Aker kommune overtok Rustadhullet da de kjøpte skogområdene rundt Nøklevann på slutten av 1800-tallet og det er fortsatt kommunen som eier stedet hvor det stadig er fastboende.

 

<<Pål i Hølet>> eller Paul som han heter, huskes av mange markatravere fra Bøler og Oppsal på 1960- og 1970-tallet. Mange husker ham som en gammel og skremmende eneboer i det etter hvert så nedslitte huset.Pål (Paul) hadde epilepsi, noe som førte til mange anfall og iblant raseriutbrudd. Det ble fortalt at han kunne løpe etter turfolk med øks og at han kunne sitte i vinduet med haglegeværet ladd. Døra var utstyrt med et skilt med teksten <<Selvskudd utlagt>>. Mange av historiene er sikkert fantasi, men sykdommen gjorde ham uforutsigbar og med et meget skiftende lynne. Han bodde på Hullet fram til tidlig på 1980-tallet og døde i 1986.

 

 

 

 

Opp til høyre i bildet bortenfor svingen, ligger en hytte på rabben mot Skraperudtjern. Hytta som har vært i privat eie siden 1920, ble ved flere anledninger på 1950-tallet leid av sirkusdirektør Arne Arnardo og sønnen Arild.

 

Gode forhold for skitur i påsken her på Skullerud Idrettsplass.

 

Fra Hullet følger jeg veien ned til veikryss ved Skraperudtjernet før jeg fortsetter til Skullerud Idrettsplass. Men det får bli en annen historie. Takk for følget.

God Påske 🙂

Fakta; Østmarka fra A til Å

 

 

 

 

Hei! Turogtrening vil inneholde; tips- og forslag til tur, bilder, fotos, m.m., fra div turer - sommer og vinter i Østmarka og andre steder. Rapporter fra enkelte konkuranser vil også bli lagt ut på Turogtrening. Jeg håper at Turogtrening kan inspirere til at flere finner veien ut i marka. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Kategori, tja.....Friluftsliv, sport og mosjon, fritid, fotos m.m. Lokale idrettslag; Bøler IF, Rustad IL og Oppsal IF. Er medlem av Norges kuleste klubb, Team Sportsmanden. Sportsstuer i Østmarka; Sandbakken, Vangen, Skullerudstua, Rustadsaga, Mariholtet og Larsbråten. TUROGTRENING har egen FB-side :) Lik gjerne denne.
Posts created 1049

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top