Østmarka; Losby Besøksgård – Mønevann…

Tur til Mønevann fra Losby Besøksgård med retur via Østmork og golfbanene.

Losbyvassdraget

 

Og her forteller nok bilder mer enn ord….


Veien mellom Losby og Mønevann


Mønevann


Mønevann

Losbyvassdraget; er et vassdrag som renner nordover fra Østmarka ved Oslo, forbi Losby gods til Fjellhammarelva i Lørenskog. Vassdraget har to hovedgrener – en gren som har sitt utspring i små tjern rundt Søndre Krokvann (midt i Østmarka naturreservat), renner via Midtre Krokvann, Tappenbergvann og Nordre Krokvann til Røyrivann. Her kommer så en sidegren fra Halssjøen, Drettvann og Skålsjøen.


Ved elva nedenfor Mønevannet nærmere Losby, står et gammelt vannhjul. Det er dette vannhjulet som er motiv i kommunevåpenet for Lørenskog.


Losby elva

Videre renner elva rett nordover forbi Losby gods med golfbanen, og får tilsig fra flere mindre bekker, før den renner sammen med Fjellhammarelva like øst for Langtjernet i Lørenskog.

Hele Losbyvassdraget sør for Mønevann var drikkevannskilde fra 1949 til ut i 1980-åra. Og for at det skulle bli nok trykk i vannledningene, ble vannet pumpet 80 høydemetere fra Røyrivann til Drettvann. Vassdraget er nå tatt ut av drikkevannssystemet, men Drettvann og Halssjøen er ennå reservedrikkevann.

Vassdrag som renner nordover er mindre vanlig på østlandet, og etter gammel overtro skulle vann som renner nodrover ha en foryngende og medesinsk effekt.


Losby besøksgård og golfbaner, sett fra Østmork


Losby golfbaner


Losby besøksgård

Fra besøksgården i Losby, går det flere merkede “turløyper” både på sti og vei i alle retninger. En flott tur – er å starte på Sørlihavna i Lørenskog og følge “Losbylinja” til Losby Besøksgård og andre steder. Både på Sørlihavna og Losby, er det gratis parkering.

Takk for følget og God tur videre i Losbyvassdraget. 

Se mer om Losby Besøksgård HER:

og Losbyvassdraget HER:

#østmarka #oslomarka #friluftsliv #mosjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Turogtrening vil inneholde; tips- og forslag til tur, bilder, fotos, m.m., fra div turer - sommer og vinter i Østmarka og andre steder. Rapporter fra enkelte konkuranser vil også bli lagt ut på Turogtrening. Jeg håper at Turogtrening kan inspirere til at flere finner veien ut i marka. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Kategori, tja.....Friluftsliv, sport og mosjon, fritid, fotos m.m. Lokale idrettslag; Bøler IF, Rustad IL og Oppsal IF. Er medlem av Norges kuleste klubb, Team Sportsmanden. Sportsstuer i Østmarka; Sandbakken, Vangen, Skullerudstua, Rustadsaga, Mariholtet og Larsbråten. TUROGTRENING har egen FB-side :) Lik gjerne denne.
Posts created 1236

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top