Langs Ljanselva fra Rustadsaga til Fiskevollbukta før retur via Katten og Sæter….

20 april 2020. Inspirert av følgende kommentar på FB – Østmarkabilder ved Ljanselva Miljøpark “Følg gjerne Ljanselva til eller fra flotte Nøklevann: Du er garantert en fin tur “, var det nettopp det jeg skulle. Dog ikke hele veien fra Lutvann, men fra Nøklevann til Fiskevollen.

Fra Haraløkka fulgte jeg grusvei til Rustadsaga og mens jeg løp, tenkte jeg at Ljanselva egentlig har sitt utspring fra Lutvann.

 

Lutvann – Østmarka

Ljanselvvassdraget starter i Lutvann, går til Nøklevann, Skraperudtjern og videre i Ljanselva ned til Bunnefjorden ved Fiskevollen. Som alle vassdrag i Østmarka ble også dette varig vernet av Stortinget i 1973. Vassdraget er totalt 15 km langt. Fakta; Østmarka fra A til Å.

 

Fra brua på nedsiden av Rustadsaga starter min tur langs Ljanselva. Vel har jeg fulgt deler av denne før, men aldri har jeg fulgt den hele veien ned til Fiskevollen. God fornøyelse sa jeg til meg selv og så satte jeg av sted på sti langs elva nedover til Skraperudtjern. Underlaget er bra hele veien og det er bare å nyte. Se bilder med fakta fra Østmarka fra A til Å.

 

I Ljanselva eller Skraperudbekken som den også ble kalt var det et sagbruk og en rekke annen industri som ble drevet på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

 

Skraperudtjernet er foruten en del av Ljanselvvassdraget et vann øst for Skullerud skole. Gammel overtro vil ha det til at vannet er bunnløst, eller har dobbel bunn – formet som et timeglass. I 1974 anla Oslo kommune en badeplass i nordenden av vannet som var mye i bruk frem til drikkevannrestriksjonene i Nøklevann ble opphevet i 1983 og dette ble et mer populært badevann.

 

Sti på vestsiden av Skraperudtjernet

 

Over Ljanselva ved Skullerud Idrettspark

 

 

Ny-Gammel stue. Sagstua eller Sagløkka i Skulleruddumpa har historie tilbake til 1800-tallet, men bygningen som står her nå er fra 1990-årene. Det er Miljøprosjektet Ljanselva som disponerer huset.

 

Den rekonstruerte sagdammen, hvor vann til Skullerudsaga ble magasinert, ligger rett sør for Sagstua.

 

Fra Leirskallen følger jeg turvei et stykke før jeg tar Rådyrstien videre langs elva. Det er flere bruer underveis og stien går på begge sider av elva flere steder, men i et parti må man ta Munkerudkleiva et stykke før man fortsetter på sti langs elva. Underlaget er bra og det går greit videre langs elva gjennom “urskogen”. En fasinerende del av elva som renner videre til Engersbråten og til en av stedets siste orginaler, Ole Bjørn. Se bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går stort sett en turvei i hele elvens lengde, men når underlaget er så bra som nå, velger jeg sti langs elva frem til Ljabrubakken og Hauketo.

 

Ved Ljabrubakken – Hauketo.

Her kommer Gjersrudbekken inn som Ljanselvas største sidebekk. Steinhvelvbroen som også er en del av Den Fredrikshaldske Kongeveien er fra 1804. Fra Hauketo fortsetter elva gjennom Liadalen til Fiskevollbukta. Jeg følger Ljabruveien et lite stykke før jeg klyver opp en skråning til Kronveien. Denne følger jeg videre til enden hvorfra det går fin turvei langs elva.

 

Fra Kronveien går det fin turvei videre langs Ljanselva gjennom Liadalen.

 

 

På nedsiden av fossen står det et skilt om at man skal se etter fossekallen og vinter erla, men disse så ikke jeg noe til (hehe). 

 

Litt nedenfor fossen før slalombakken i Sloreåsen er det ruiner av Liadalen Krudtværk. Værket var i drift fra 1855 til det ble ødelagt av en kraftig eksplosjon i 1884.

 

Slalombakken i Sloreåsen

Turveien videre er lett kupert, men morsom å løpe. Jeg passerer en alpinbakke hvor det fortsatt er litt snø. Et stykke nedenfor slalombakken dukker det opp noen store ruiner på begge sider av elva – brofundamentene fra Viadukten i Liadalen.

 

Smaalensbanen ble åpnet i 1879. Banens mest praktfulle byggverk var viadukten her i Liadalen. Den ble sprengt i 1929 da banen skulle utvides med dobbelspor og at traseen ble lagt lenger øst, om Hauketo.

 

Toppen av det søndre brofundament skimtes mellom trærne

 

Jeg følger elva videre gjennom Liadalen til Hallagerbanen. Her tar jeg en avstikker bort til fisketrappen som ligger inne i kulverten der elva forsvinner ca. 600 m før den ender i Fiskevollbukta.

 

 

Fisketrappen ligger like innenfor kulverten.

 

Først må man over E18 og så kommer man til elvens utløp….

 

… i Bunnefjorden ved Fiskevollbkta

 

Oppdrag Ljanselva fra Rustadsaga til Fiskevollbukta fullført tenkte jeg mens jeg løp innover langs Mosseveien. Turen langs elva var både spennende, variert, morsom og ikke minst en flott opplevelse. Herlig!

 

Utsikt mot Ulvøya sett fra Mosseveien

 

Langs Mosseveien

Underveis løper jeg forbi Katten badestrand og minnes den gang da jeg som gutt hadde syklet fra Oppsal til Katten for å bade, men som endte med snørr og tårer da jeg gikk overende med sykkelen og rett i et kratt med brennesle. At jeg syklet i shorts gjorde ikke saken noe bedre og gråtende satte jeg kursen hjem igjen. En liten digresjon, men en spesiell opplevelse jeg aldri glemmer.

 

Utsikt fra gangbro over Mosseveien.

Fra Mosseveien tar jeg inn Nordstrandveien og her er det bratt. Jeg går nesten hele veien opp forbi Nordstrand til Sæter før jeg løper videre langs samme vei til Skulleruddumpa og Sagdammen. Jeg velger å fortsette på motsatt side dvs. langs Smedveien forbi gården og deretter en turvei det siste stykke frem til Generalen.

 

Smedveien fra Sagdammen og opp forbi gården

Jeg løper over brua og ned skrenten til turvei ved Ljanselva som jeg følger tilbake til Skraperudtjernet, Skullerud skole og Stallerud. Her svinger jeg til venstre og straks etter går jeg opp “skolebakken”. Det begynner virkelig å røyne på, men i gammel skiløype over Stallerudåsen går det greit å løpe. Fra Nøklevannsbakken løper jeg en runde i Blindeløpa før jeg avslutter med et forsøk på stigningsløp den siste biten hjem.

Herlig sa jeg til meg selv og var godt fornøyd med dagens tur. Ljanselva fra Rustadsaga til Fiskevollbukta var en flott opplevelse. En tur å anbefale.

Ca 21,1 km

2:44

Se mer om Ljanselva Miljøpark HER:

 

Hei! Turogtrening vil inneholde; tips- og forslag til tur, bilder, fotos, m.m., fra div turer - sommer og vinter i Østmarka og andre steder. Rapporter fra enkelte konkuranser vil også bli lagt ut på Turogtrening. Jeg håper at Turogtrening kan inspirere til at flere finner veien ut i marka. Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Kategori, tja.....Friluftsliv, sport og mosjon, fritid, fotos m.m. Lokale idrettslag; Bøler IF, Rustad IL og Oppsal IF. Er medlem av Norges kuleste klubb, Team Sportsmanden. Sportsstuer i Østmarka; Sandbakken, Vangen, Skullerudstua, Rustadsaga, Mariholtet og Larsbråten. TUROGTRENING har egen FB-side :) Lik gjerne denne.
Posts created 1090

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top